Dự án xây dựng Cầu Dinh kết nối Kinh Môn Hải Dương và Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Cầu Dinh có chiều dài 370m, rộng 12m, chiều cao khoang thông thuyền 9,5m; thời gian thi công dự kiến 12 tháng. Trong đó cầu Quang Thanh  có tổng mức đầu tư 398,6 tỉ đồng và cầu Dinh 269,4 tỉ đồng.